Khoa Quản lý và Khoa học thông tin

Khoa Quản lý và Khoa học thông tinPhương châm của chúng tôi là "Hãy giữ vững ước mơ!"

Khoa Quản lý và Khoa học thông tin có hai ngành: ngành Quản lý và Khoa học thông tin, và ngành Truyền thông và Hệ thống thông tin. Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực với khả năng thực tế để nhanh chóng cảm nhận và đáp ứng các xu hướng trong xã hội, kinh tế và công nghệ - khi chúng thay đổi với tốc độ chóng mặt.

Chính sách tuyển sinh của khoa Quản lý và Khoa học thông tin

Khoa Quản lý và Khoa học Thông tin phát triển nguồn nhân lực với khả năng thực tế để nhanh chóng cảm nhận và đáp ứng-sử dụng quản lý và khoa học thông tin với các xu hướng thay đổi nhanh chóng trong xã hội, kinh tế và công nghệ.
Do đó, chúng tôi tiếp nhận những sinh viên có sự hứng thú với cộng đồng doanh nghiệp và công nghệ thông tin, những người dành hết mình cho việc học và muốn cống hiến cho xã hội.

Ngành Quản lý và Khoa học thông tin

Ngành Quản lý và Khoa học thông tinĐào tạo những nhà quản lý doanh nghiệp sẵn sàng làm việc ngay lập tức ở cộng đồng địa phương.

Ở khoa Quản lý và Khoa học thông tin, sinh viên sẽ học về quản lý doanh nghiệp, quản lý công cộng, quản lý phân phối và kinh doanh thể thao, và phát triển các kỹ năng kinh doanh thực tế.
Ngành học sẽ đào tạo nguồn nhân lực có thể trở thành lãnh đạo kinh doanh ở các công ty trong nhiều lĩnh vực đa dạng và ở cộng đồng địa phương, những người có thể ngay lập tức làm việc như mũi nhọn tiên phong của xã hội.

Khóa học Quản lý kinh doanh

Khóa học Quản lý kinh doanh

Khóa học này phát triển các doanh nhân có khả năng giải quyết vấn đề, những người có thể ngay lập tức trở thành tài sản về nhân lực tại các công ty và các tổ chức khác. Điều này đạt được thông qua việc nắm vững kiến thức trong lĩnh vực khoa học quản lý và học tập thực tế dựa trên quan hệ đối tác với ngành công nghiệp địa phương.

Khóa học Quản lý phân phối

Khóa học Quản lý phân phối

Khóa học này phát triển các cá nhân có thể xây dựng các quy trình phân phối sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng (khách hàng), bao gồm các bước như sản xuất sản phẩm, đóng gói, lưu kho và giao hàng, cũng như thu thập dữ liệu và quan hệ công chúng.

Khóa học Quản lý khu vực và công cộng

Khóa học Quản lý khu vực và công cộng

Thông qua việc tìm hiểu về hoạch định chính sách / xây dựng và quản lý công để đáp ứng nhu cầu địa phương, khóa học này phát triển các cá nhân có thể đóng góp cho cộng đồng địa phương, chủ yếu là nhân viên công cộng hoặc nhân viên tại các tổ chức phi lợi nhuận.

Khóa học Kinh doanh thể thao

Khóa học Kinh doanh thể thao

Sinh viên trong khóa học này học về các nguyên tắc kinh doanh liên quan đến thể thao, vì vậy họ có thể cung cấp cả dịch vụ liên quan đến thể thao và quản lý, cũng như hỗ trợ vận động viên.

Bằng cấp Cử nhân Ngành Quản lý và Khoa học thông tin

Các lớp học chính

Năm thứ nhất Giới thiệu về Quản lý, Phân phối, Giới thiệu về Khoa học Thương mại, Sổ sách kế toán, Kinh tế vi mô, Hội thảo cơ bản về máy tính cá nhân, Luật về mạng lưới thông tin
Năm thứ hai Tổ chức quản lý, Marketing, Lịch sử quản lý, Kinh doanh thể thao, Doanh nhân, Báo cáo tài chính, Tài chính, Giới thiệu về Khoa học thông tin, Quản lý thể thao
Năm thứ ba Hệ thống sản xuất, Quản lý quốc tế, Chiến lược quản lý, Quản lý tài chính, Chính quyền địa phương, Hệ thống phân phối, Thể thao địa phương, Hành vi tiêu dùng, Marketing thể thao, Kinh doanh Internet
Năm thứ tư Hội thảo thuyết trình, Hợp tác địa phương, Thể thao suốt đời, Nghiên cứu tốt nghiệp, Tài chính chính quyền địa phương, Xã hội học công nghiệp, Hội thảo marketing, Phục hưng cộng đồng

Sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, như là doanh nhân, nhân viên của các tổ chức công cộng và các vị trí khác.

Đầu trang

Ngành Truyền thông và Hệ thống thông tin

Ngành Truyền thông và Hệ thống thông tinViệc nắm vững các kỹ năng về "phổ biến thông tin" là rất cần thiết trong thế giới ngày nay.

Ngày nay, kinh doanh điện tử sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông đã lan rộng khắp thế giới. Nội dung được tạo ra thông qua thiết kế phương tiện và kinh doanh được hỗ trợ bởi các hệ thống thông tin.
Ngành học này truyền đạt kiến thức hữu ích trong bất kỳ thời đại nào, cũng như các kỹ năng cần thiết ở từng thời điểm. Sinh viên tốt nghiệp sẽ thành thạo các kỹ năng vững chắc có thể được sử dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Khóa học Kinh doanh điện tử

Khóa học Kinh doanh điện tử

Thế giới hiện đại được hỗ trợ bởi kinh doanh điện tử, và các công ty sử dụng Internet để thực hiện tất cả hoạt động kinh doanh của họ với người tiêu dùng và các công ty khác. Khóa học này phát triển các cá nhân có thể tham gia vào hình thức kinh doanh mới và đa dạng này - thông qua nghiên cứu công nghệ thông tin và truyền thông, và phân tích một lượng lớn dữ liệu.

Khóa học thiết kế truyền thông

Khóa học thiết kế truyền thông

Sinh viên trong khóa học này học các phương pháp phân phối nội dung hiệu quả phù hợp với từng loại phương tiện - như phát thanh truyền hình hoặc truyền thông Internet - cũng như các công nghệ sản xuất video, nhạc số và các phương tiện khác có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Bằng cách này, chúng tôi phát triển sinh viên tốt nghiệp có thể lãnh đạo các chiến lược PR cần thiết cho việc phục hồi doanh nghiệp và khu vực.

Khóa học Hệ thống thông tin

Khóa học Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin là nền tảng hỗ trợ tất cả các loại hình kinh doanh và các chiến lược quan trọng được triển khai trên các hệ thống thông tin. Trong khóa học này, chúng tôi phát triển những người có thể xây dựng và sử dụng các hệ thống một cách hiệu quả.

Bằng cấp Cử nhân ngành Truyền thông và Hệ thống thông tin

Các lớp học chính

Năm thứ nhất Giới thiệu về Khoa học thông tin, Nguyên tắc cơ bản về mạng lưới, Truyền thông video, Hội thảo cơ bản về máy tính cá nhân, Nguyên tắc cơ bản về phần mềm, Giới thiệu về quản lý, Hội thảo sinh viên năm nhất
Năm thứ hai Marketing, Hệ thống quản lý thông tin, Giới thiệu về kinh doanh điện tử, Cách sử dụng CNTT, Thuật toán và cấu trúc dữ liệu, Mạng lưới máy tính, Hội thảo sản xuất video, Hội thảo thuyết trình
Năm thứ ba Hệ thống phân phối, Phân tích dữ liệu, Kinh doanh Internet, Lý thuyết cơ sở dữ liệu, Hội thảo sản xuất chương trình, Hội thảo quản lý và sáng tạo trang web, Kinh doanh thực tế (thực tập)
Năm thứ tư Nghiên cứu tốt nghiệp, Quản lý bảo mật, Quảng cáo Internet, Hướng dẫn nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn một loạt các ngành nghề bằng cách tận dụng kiến thức sâu rộng về công nghệ thông tin và truyền thông, và sự đào tạo thực tế liên quan đến xã hội của họ. Chúng bao gồm nghề nghiệp trong ngành truyền thông, các công ty liên quan đến thông tin và công việc văn thư nói chung.

Đầu trang