Số lượng sinh viên / giảng viên

Tính đến 01/05/2018
( ĐVT:người )

HệNgành học,
Phòng ban, vv.
Số lượng sinh viênSố lượng giảng viên toàn thời gian
Nhập họcĐang theo họcGiáo sưPhó giáo sưGiảng viênTrợ giảngNgười hướng dẫnTổng cộng
Đại học Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng - - - - - - - 2
Văn học Văn học Nhật Bản 54 182 7 1 1 1 0 10
Thư pháp 29 94 4 0 1 0 0 5
Nghiên cứu đa văn hóa 35 144 4 4 1 0 0 9
Quản lý và Khoa học thông tin Quản lý và Khoa học thông tin 117 355 10 2 1 0 0 13
Truyền thông và Hệ thống thông tin 42 165 4 5 0 1 0 10
Khoa học đời sống Khoa học đời sống 38 149 3 5 1 0 0 9
Quản lý dinh dưỡng 85 329 8 1 3 4 3 19
Nuôi dạy trẻ 105 529 6 5 6 0 0 17
Điều dưỡng Điều dưỡng 120 390 9 7 6 10 1 33
Sau đại học Văn học 4 8 (15) (5) (1) - - (21)
Quản lý và Khoa học thông tin 5 13 (15) (7) (1) - - (23)
Khoa học đời sống 3 9 (19) (11) (5) - - (35)
Điều dưỡng 12 20 (12) (7) - - - (19)
Cao đẳng Giao tiếp kinh doanh 53 118 5 3 1 0 0 9
Sức khỏe con người 55 113 5 2 3 3 1 14
Nuôi dạy trẻ 58 141 5 3 3 1 0 12
Âm nhạc 10 34 2 0 2 1 1 6
Cơ sở nghiên cứu - - 4 2 4 2 0 12
Tổng cộng 825 2793 76 40 33 23 6 180

Số liệu trong ngoặc đơn bao gồm số lượng nhân viên và sinh viên chưa tốt nghiệp

Đầu trang