Số lượng sinh viên / giảng viên

Tính đến 01/05/2019
( ĐVT:người )

HệNgành học,
Phòng ban, vv.
Số lượng sinh viênSố lượng giảng viên toàn thời gian
Nhập họcĐang theo họcGiáo sưPhó giáo sưGiảng viênTrợ giảngNgười hướng dẫnTổng cộng
Đại học Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng - - - - - - - 2
Văn học Văn học Nhật Bản 61 202 5 2 0 2 0 9
Thư pháp 35 107 3 0 2 0 0 5
Nghiên cứu đa văn hóa 32 148 4 4 1 0 0 9
Quản lý và Khoa học thông tin Quản lý và Khoa học thông tin 107 393 10 3 1 0 0 14
Truyền thông và Hệ thống thông tin 52 161 4 5 0 1 1 11
Khoa học đời sống Khoa học đời sống 61 183 3 6 0 0 0 9
Quản lý dinh dưỡng 72 317 8 1 4 4 2 19
Nuôi dạy trẻ 111 487 6 6 4 0 0 16
Điều dưỡng Điều dưỡng 103 402 10 8 7 9 1 35
Sau đại học Văn học 3 7 (12) (5) (1) - - (18)
Quản lý và Khoa học thông tin 7 11 (14) (7) (1) - - (22)
Khoa học đời sống 4 9 (18) (11) (6) - - (35)
Điều dưỡng 9 22 (13) (7) - (2) - (22)
Cao đẳng Giao tiếp kinh doanh 58 120 4 3 1 0 0 8
Sức khỏe con người 43 97 5 2 3 2 2 14
Nuôi dạy trẻ 73 130 4 2 5 0 0 11
Âm nhạc 22 43 2 0 2 1 1 6
Cơ sở nghiên cứu - - 2 1 6 2 0 11
Tổng cộng 853 2839 70 43 36 21 7 179

Số liệu trong ngoặc đơn bao gồm số lượng nhân viên và sinh viên chưa tốt nghiệp

Đầu trang