Giới thiệu tóm tắt

Our Founding Principle: Holistic Independence

Nguyên tắc sáng lập : Độc lập toàn diện

"Độc lập toàn diện" thể hiện mục tiêu của chúng tôi trong việc trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cá nhân và đảm bảo họ có những kỹ năng thực tế cần thiết để đóng góp cho xã hội.

Triết lý giáo dục

Dựa trên nguyên tắc sáng lập của chúng tôi về "Độc lập toàn diện", Đại học Shikoku phát triển mọi người với kiến thức cơ bản và kỹ năng thực tế có ích trong xã hội.

  • Phát triển những cá nhân có thể độc lập để trở thành những thành viên được tôn trọng trong xã hội.
  • Phát triển những cá nhân không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn có thể tự phát triển suy nghĩ và nghiên cứu.
  • Chú trọng vào mối quan hệ tốt đẹp giữa sinh viên với các giáo viên và nhân viên làm việc tại trường cũng như phát triển tính cá nhân của mỗi người.
  • Có tầm nhìn rộng, đào tạo phát triển những sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tốt và đóng góp cho xã hội cũng như cộng đồng địa phương.

Biểu tượng

Biểu tượng

Biểu tượng của trường Đại học Shikoku được thiết kế để tượng trưng cho chuyến bay của sinh viên chúng ta trong tương lai. Nó bao gồm một hình chữ "S" ở trung tâm, đại diện cho trường Đại học Shikoku, với bốn cánh đại diện cho kiến thức, khả năng, tự do và sự hòa hợp Màu sắc của biểu tượng là màu xanh phớt hồng truyền thống của Pháp

Đầu trang